Video-podręcznik użytkownika

SGA - Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - Co oferujemy? Jak to robimy?


RWR:

Weryfikacja rozliczeń z NFZ - prezentacjaOmówienie usługi weryfikacji rozliczeń z NFZ
Raport Weryfikacji Rozliczeń z NFZRaport pozwala na bardzo efektywne korekty rozliczeń z NFZ. Omówiono zasady działania raportu.

SPS:

Uruchomienie Raportu SPSPokazano jak uruchomić makra niezbędne do prawidłowej pracy raportu.
Jak poruszać się po raporcie SPSFilm pokazuje strukturę raportu i sposób przejścia między arkuszami i funkcjami.
SPS Arkusz StartFilm omawia zawartość początkowego arkusza raportu SPS - arkusza Start
SPS Arkusz SzpitalFilm omawia zawartość arkusza Szpital na którym prezentowane są zbiorcze dane dla całego szpitala i wszystkich oddziałów. Wartości w arkuszu są modyfikowane prze symulacje użytkownika.
SPS Arkusz OddziałuGłówny arkusz raportu SPS - film pokazuje strukturę i ogólne zasady użycia.
Zbilansowana Karta WynikówFilm omawia interaktywną Zbilansowaną Kartę Wyników prezentowaną w postaci grafu Kwadratów.
Benchmarki i kolory - jak interpretowaćFilm wyjaśnia znaczenie i zasady interpretacji benchmarków.
SPS Filtrowanie i SortowanieFilm pokazuje jak sortować i filtrować przypadki w arkuszu oddziałowym.
Arkusz trendów miesięcznych oddziałuFilm omawia arkusz prezentujący miesięczne wartości głównych wskaźników efektywności dla oddziału.
Arkusz realizacji umów z NFZFilm omawia arkusz prezentujący realizacje umów z NFZ.
Rachunek Kosztów Leczenia poszczególnych pacjentówFilm prezentuje raport "Rachunek Kosztów Leczenia" poszczególnych pacjentów i w jaki sposób można go uruchomić z poziomu Arkusza Oddziału.
Kalkulator Progu RentownościFilm prezentuje raport "Kalkulator Progu Rentowności" dla poszczególncyh oddziałów szpitala i omawia zasady symulacji optymalnego kontraktu z NFZ
Zestawienie benchmarków dla kluczowych wskaźników efektywnościFilm prezentuje arkusz ze zbiorczym zestawieniem benchmarków dla całego szpitala.
SPS Arkusz PrognozFilm prezentuje zawartość arkusza prognoz i sposób generowania nowych prognoz na podstawie zasymulowanych zmian.
SPS Koszty RodzajoweFilm prezentuje zawartość arkusza Kosztów Rodzajowych i możliwości symulacji zmian poszczególnych kosztów.
Pomoc i kontakt z firmą SGAPokazano jak uruchomić kontekstową pomoc dla poszczególnych arkuszy raportu SPS i jak wysłać zgłoszenie dla firmy SGA.
SPS Raport ZmianFilm omawia arkusz Raport Zmian pozwalający na przygotowanie i wydruk wprowadzonych przez użytkownika symulacji.