Optymalizacja Procesów Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Nasze usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów „produkcyjnych” w jednostkach służby zdrowia obejmują:

 • Analizę procesów i wskazanie zmian podnoszących efektywność i komfort pracy.
 • Ocenę opłacalności zmian organizacji pracy.
 • Dopasowanie procesów leczniczych i zasad funkcjonowania jednostki do potrzeb pacjentów i zapewnienie optymalnego wykorzystania dostępnej bazy leczniczej.
 • Opracowanie i wdrożenie strategii marketingowych zapewniających najwyższą efektywności ekonomiczną.


I. Kontroling strategiczny

1. Stworzenie narzędzi do ustalania strategii lub kierunków dalszego działania szpitali.
2. Określenie zakresu danych niezbędnych do stworzenia systemu narzędzi – mierników stopnia realizacji celów.
3. Stworzenie narzędzi do kreowania wskaźników kontroli realizacji celów.


II. Kontroling operacyjny

1. Opracowanie systemu zbierania i analizy danych statystycznych oraz finansowych w celu kontroli stopnia realizacji celów strategicznych.

2. Stworzenie zarządczych narzędzi do porównywania i analizy bilansów oraz rachunków zysków i strat w dłuższych przedziałach czasowych - konstrukcja analitycznych wskaźników opartych na tych dokumentach, czyli:

 • Wskaźników rentowności
 • Wskaźników płynności finansowej
 • Wskaźników wspomagania finansowego
 • Wskaźników obrotowości


3. Kontroling finansowy / budżetowanie
Opracowanie systemu zarządzania szpitalem przy pomocy budżetowania oraz powiązanie systemu budżetowania z rachunkiem kosztów procedur medycznych.
W tym:

 • Stworzenie narzędzi planowania i kontroli realizacji planów rzeczowych i finansowych dla oddziałów oraz całego szpitala.
 • Stworzenie narzędzi planowania i kontroli bieżącej płynności finansowej szpitala.
 • Stworzenie narzędzi do określenia progów rentowności dla poszczególnych oddziałów szpitala (informacja o minimalnej ilości świadczeń niezbędnych do generowania zysku przez oddział).
 • Stworzenie narzędzi bieżącej kontroli kosztów i przychodów.
 • Stworzenie narzędzi do konstruowania i wdrożenia motywacyjnego systemu wynagrodzeń pracowników szpitala.
 • Stworzenie systemu rozliczania międzyoddziałowych usług wewnętrznych.


W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji na temat naszej oferty, prosimy o kontakt z naszym biurem.

 
JoomlaWatch Stats 1.2.10_03 by Matej Koval