JGP Gruper
Kategoria JGP Punkty JGP Nazwa
{{ result.JGPgroup }} {{result.JGPpoints}} {{result.name | fixhtmlchars }}
{{procedure.value}} {{procedure.label | dpName}}
{{diagnosis.value}} {{diagnosis.label | dpName}}
{{error}}
Dane Pacjenta
Data urodzenia:
Kobieta Mężczyna Brak danych
Data i tryb przyjęcia:
Data i tryb wypisu:
Tryb hospitalizacji:
Diagnoza wypisowa:
Specjalizacja Kod świadczenia Data przyjęcia Data wypisu
Diagnoza Główna Diagnoza
{{diagnosis.label | code}} {{diagnosis.label | dpName}}
Kod
Procedura
Data wykonania
{{procedure.value}} {{procedure.label | dpName}}
Pokaż nieistotne procedury
{{procedure.value}} {{procedure.label | dpName}}