{{updateBodyMargin()}}
WikiJGP
JGP
Procedury
Diagnozy
Encyklopedia grup JGP
Instrukcja obsługi
Pokaż Schowaj
Zakreślacz
ICD9:
(Brak)
{{procedure}}
Procedura nie występuję na żadnej liście
ICD10:
(Brak)
{{diagnosisCode}}
Diagnoza nie występuję na żadnej liście
Warunki grupowania
dla {{jgpGroups[selected.jgp[view.context]].type=='ICD9' ? 'procedury':'diagnozy'}} kierunkowej {{selected.dp[view.context]}}
{{list=list[list.length-1]==='*'?list.substring(0,list.length-1):list}}
Wymagane {{restriction.type=='ICD9'?'wykonanie procedury':'rozpoznanie kierunkowe'}} z listy {{list}} ({{restriction.type}}) oraz
Brak listy kierunkowej
{{text}}
oraz
Wymagane rozpoznanie wtórne wypisowe z
oraz
Wymagane rozpoznanie wypisowe z
oraz
Wymagane rozpoznanie wtórne wypisowe z
oraz
Brak wymagań na rozpoznanie oraz
Wymagane wykonanie procedury z listy {{restriction.ListaProcedur1}}
{{restriction.WystapieniaProcedury1}} razy
oraz
Wymagane wykonanie procedury z listy {{restriction.ListaProcedur2}}
{{restriction.WystapieniaProcedury2}} razy
oraz
{{text}}
oraz
w innym terminie
Brak wymagań na procedurę oraz
Wiek pacjenta wynosi powyżej {{restrictionsDef.age[restriction.OgraniczenieWieku].Powyzej}} {{lengthDef[restrictionsDef.age[restriction.OgraniczenieWieku].Jednostka]}}
Wiek pacjenta wynosi poniżej {{restrictionsDef.age[restriction.OgraniczenieWieku].Ponizej}} {{lengthDef[restrictionsDef.age[restriction.OgraniczenieWieku].Jednostka]}}
Wiek pacjenta wynosi powyżej {{restrictionsDef.age[restriction.OgraniczenieWieku].Powyzej}} i poniżej {{restrictionsDef.age[restriction.OgraniczenieWieku].Ponizej}} {{lengthDef[restrictionsDef.age[restriction.OgraniczenieWieku].Jednostka]}}
oraz
Długość pobytu pacjenta wynosi powyżej {{restrictionsDef.stay[restriction.OgraniczeniePobytu].Powyzej}} {{lengthDef[restrictionsDef.stay[restriction.OgraniczeniePobytu].Jednostka]}}
Długość pobytu pacjenta wynosi poniżej {{restrictionsDef.stay[restriction.OgraniczeniePobytu].Ponizej}} {{lengthDef[restrictionsDef.stay[restriction.OgraniczeniePobytu].Jednostka]}}
Długość pobytu pacjenta wynosi powyżej {{restrictionsDef.stay[restriction.OgraniczeniePobytu].Powyzej}} i poniżej {{restrictionsDef.stay[restriction.OgraniczeniePobytu].Ponizej}} {{lengthDef[restrictionsDef.stay[restriction.OgraniczeniePobytu].Jednostka]}}
oraz
Wymagany tryb wypisu: {{dischargeMode[restriction.Wypis]}}
Brak wymagań dodatkowych
Albo
Albo
Procedura {{dpDetails[view.context].code}}
Procedura występuje w Listach:
{{list}}
Grupy JGP w których występuje ograniczenie procedurę
{{jgpList.code}} {{jgpGroups[jgpList.code].Nazwa}}
Diagnoza {{dpDetails[view.context].code}}
Diagnoza występuje w Listach:
{{list}}
Grupy JGP w których występuje ograniczenie diagnozę
{{jgpList.code}} {{jgpGroups[jgpList.code].Nazwa}}
Wybierz pozycję z lewego menu